Oprava vysokozdvižných vozíkov, údržba vysokozdvižných vozíkov

info@topvoziky.sk


Naša firma má takmer 20 rokov skúseností v oblasti opráv vysokozdvižných vozíkov, v dôsledku toho  stále viac a viac ľudí si  nás vybralo v uplynulých rokoch na údržbu svojho vozíka.  BS-Pannon Group je nezávislý servis pre vysokozdvižné vozíky. Opravujeme, servisujeme a obnovíme väčšinu typov vysokozdvižných vozíkov. V priebehu 48 hodín od oznámenia chyby sa náš servisný technik dostaví k vozíku a začne opravu vysokozdvižného vozíka.

V závislosti od rozsahu chyby náš odborný technik na vysokozdvižné vozíky opraví chybu vysokozdvižného vozíka, alebo ak to nie je možné pre chýbajúci diel, pokúsi sa dostať vysokozdvižný vozík dočasne do prevádzkyschopného stavu. Výrazne urýchli opravu vysokozdvižného vozíka, ak pri nahlásení chyby presne určíte poruchu. Opravu vysokozdvižného vozíka alebo iba ponuku môžete žiadať na nižšie uvedených kontaktoch.

Prečo by ste mali práve nás kontaktovať?

- Oprava vysokozdvižných vozíkov v krátkej dobe

- Priaznivá hodinová sadzba a náklady príchodu na miesto

- Diely potrebné k oprave vysokozdvižného vozíka dovážame priamo, takže naše ceny sú nízke

- Vykonáme aj technické prehliadky vysokozdvižných vozíkov

- Vypracujeme podrobnú a presnú písomnú ponuku podľa Vašich potrieb.

- Na vyžiadanie pripravíme presný plán údržby podľa priorít, takže si môžete naplánovať vopred očakávané náklady

- Sledujeme aktuálny servis, resp. skúšky BOZP vysokozdvižného vozíka a včas Vám oznámime.

- Na vykonané práce a vstavané diely poskytneme záruku.

- V prípade vážnej poruchy dáme náhradný vysokozdvižný vozík po dobu opravy.

Považujeme za dôležité, aby okrem opravy vysokozdvižného vozíka sa uskutočnili aj pravidelné  skúšky a servisy Vášho vysokozdvižného vozíka. Je dokázané, že pravidelne servisovaný vysokozdvižný vozík sa menej často pokazí vďaka riadnej údržbe.  Rôzne typy vysokozdvižných vozíkov majú rôzne servisové cykly, ale podľa nášho názoru v prípade vysokozdvižných vozíkov po 300 hodín prevádzky alebo málo použitých vysokozdvižných vozíkov sa odporúča prehliadka každých šesť mesiacov a podľa potreby údržba. Je zvlášť dôležité z hľadiska bezpečnosti práce  a ochrany zdravia udržovať vysokozdvižný vozík v správnom stave, v záujme ľudí, ktorí na ňom pracujú a nás všetkých.

Požiadajte nás o cenovú ponuku cez e-mail: info@topvoziky.sk


Alebo nás kontaktujte cez telefón: +421 905 803 515